Stålhallar

Stålhallar och stålstommar används till industrihallar, ladugårdar, lagerhallar, och många andra typer av byggnader. 


Lokal efter dina behov

Ta kontakt med oss och berätta om dina behov. Användnings område, isolerat, oisolerat, storlek, entresol, travers, allas behov av lokal ser olika ut och därför gör också våra stommar det.  

 

Ofta tillverkar och monterar vi stommar åt andra byggföretag som har en totalentreprenad. Vi är alltid en smidig samarbetspartner vid processen att ta fram en stomme och anpassar vårat arbete efter den nivå som passar er. Oavsett om vi enbart skall leverera en stomme eller utföra en totalentreprenad.  En stomme tillverkad hos oss är svensktillverkad uppfyller alla krav för CE märkning.

 

Nedan följer processen att steg för steg ta fram en stomme ihop med oss.

Vi använder den information vi får från dig för att ta fram ett förslag på stomme som passar dina behov. Detta förslag består vanligtvis i enklare 2D och 3D ritningar och en väl specad offert. På det viset får du en bra uppfattning om vad slutprodukten kan väntas kosta men ändå med stora möjligheter till att ändra och anpassa förslaget efter dina behov.

 

Genomgång av offert och om arbetets omfattning. Vi utför arbetet med olika nivåer av omfattning. Allt ifrån totalentreprenader till leverans av enbart stomme. Ofta utför vi tillverkning och montage av stommar och klimatskal åt andra byggföretag då ser processen lite annorlunda ut då de mesta av underlag redan finns framme och vi förhåller oss till detta.

Ritningar och dimensionsberäkningar utförs. Dessa ritningar kan givetvis användas även för bygglov och övrig projektering. Offert uppdateras utefter överenskommen omfattning och eventuellt tillkommande eller avgående byggnadsdelar och ett kontrakt upprättas.

*Skulle ni välja att avsluta processen efter att ritningar och dimensionerings underlag har tagits fram kommer det nerlagda arbetet att faktureras

 Produktionen planeras och projekt specefika inköp görs.

Arbetet på arbetsplatsen påbörjas med grunden och i vår verkstad börjar stommen att tillverkas. 

Stommen levereras och monteras av våra montörer. Berodende på omfattning av vårat arbete, inkluderar montaget även delar som socklar, väggar och tak

När stommen och klimatskal är monterat så kan det invändiga arbetet fortsätta med installation av el, ventilation och andra installationer samt byggandet av invändiga utrymmen.

Oavsett omfattning på vårat arbete avslutas det med överlämnande av all nödvändig dokumentation och en slutbesiktning.